Gizlilik Politikası

Gizlilik politikası

Bu Gizlilik Politikası Anatolia Yazılım‘ın bu Web sitesinde hangi bilgileri topladığını, bilgilerinizi nasıl kullandığını ve sizin bilgilerinizin toplanması ve kullanım tarzı ile ilgili seçeneğinizi açıklamaktadır.

Bu Web sitesini kullanmanız, bu Gizlilik Politikasında ortaya konan gizlilik uygulamalarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamı taşıyacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası, aynen online mecranın kendisi gibi, değişikliğe tabidir. Bu sebeple ziyaretçilerin zaman zaman bu Gizlilik Politikasını gözden geçirmesi tavsiye edilmektedir. Anatolia Yazılım, herhangi bir sebepten dolayı veya hiçbir sebep göstermeksizin istediği an bu Gizlilik Politikasında değişiklik, düzeltme, güncelleme, ilave veya çıkartma ya da her türlü başka değişiklik gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler burada bildirilecek ve size aksi şekilde belirtilmedikçe burada bildirilen her türlü değişiklik anında yürürlüğe girecektir.

Hangi bilgiler toplanmakta?

Kişisel Tanımlama Bilgileri:

Kişisel tanımlama bilgileri; sizi tanımlayan ya da sizi kişisel olarak tanımlamada makul şekilde kullanılabilecek bilgilerdir (örneğin, gerçek isminiz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve kullanıcı IP adresiniz). Kayıt olmanız gerekli ise, kayıt esnasında ya da başka zamanlarda bir e-posta gazetesine üye olmak istediğinizde size belirli kişisel tanımlama bilgileri soruları yöneltebiliriz. Aynı zamanda demografik bilgilerinizi, ilgi alanlarınızı veya benzeri bilgilerinizi de isteyebiliriz. Kendiniz hakkında bize bilgi sağlamak ihtiyaridir ve bazı bilgileri vermeme yolunu seçebilirsiniz. Fakat o durumda, Web sitesi veya Uygulamanın avantajlarından faydalanamama ya da pek çok özelliğine iştirak edememe olasılığı söz konusu olacaktır.

Kişisel Olmayan Tanımlama Bilgileri

Bilgisayarınız sunucularımız ile irtibata geçtiğinde, sunucularımız otomatik olarak kullanım bilgilerini ve sunucumuz tarafından kendiliğinden loglanan IP adresinize ait bilgiyi edinir.

Kişisel Tanımlama Bilgilerinin Kullanımı

Anatolia Yazılım uygulamalar kanalı ile toplanan kişisel bilgiler gizli tutulacaktır. Anatolia Yazılım’ın kendilerine faaliyetleri, promosyon/kampanya duyuruları vs gibi konularda e-posta ve cep telefonu (SMS, MMS) kanalı ile bilgi göndermesini onaylamış ve izin vermiş olacaklardır.

Kullanıcı Bilgisinin Paylaşımı ve Üçüncü Taraflara İfşası

Anatolia Yazılım, ihtiyari bilgileri kendi taraflarına ifşa etmeyecek ve de bu bilgileri önceden muvafakatiniz olmadan başka herhangi bir şekilde kullanmayacaktır. Kişisel verilerin saklandığı tüm pager’larda bu bilginin spesifik kullanım detayları sağlanacaktır.

Anatolia Yazılım, kişisel tanımlama bilgilerinizi siz ifşasını onaylamadığınız sürece doğrudan pazarlama amaçlı olarak üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Üçüncü bir taraftan iletişim almayı seçtiğinizde bilgileriniz üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabi olacaktır, bu gizlilik politikasına değil. Bu sebepten dolayı, daha sonra üçüncü bir tarafın bilgilerinizi kullanmasını istemediğinizde, doğrudan o üçüncü taraf ile irtibata geçmeniz gerekecektir. Ayrıca Anatolia Yazılım, kişisel tanımlama bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabilir:

Anatolia Yazılım’ın Güvenliği

Anatolia Yazılım yasal olarak bunu yapması gerektiğinde, bir soruşturma yürüten resmi makamların talebi üzerine veya Anatolia Yazılım idari politikaları ve uygulanabilir yasalar ile uygunluğunu teyit ve icra etmek maksadıyla kişisel tanımlama bilgileriz de dâhil olmak üzere kullanıcı bilgilerini ifşa etme hakkına sahip olacaktır. Anatolia Yazılım ayrıca, bu tip kullanıcı bilgilerini, hukuki yükümlülüğümüzü sınırlandırmak ya da uygulamaların, kullanıcılarımızın veya başkalarının hakları, çıkarları veya emniyetini korumak ya da icra etmek maksadıyla her gerekli olduğuna inandığında ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

Kurumsal Değişiklik

Anatolia Yazılım, bir şirket evliliği, iktisap, konsolidasyon, tüm varlıklarının satılması veya her ne şekilde olursa olsun diğer tüm kurumsal değişiklikler durumunda, bilgileriniz dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere kullanıcı bilgilerini ifşa etme, paylaşma ve/veya başka şekillerde devretme hakkını da saklı tutmaktadır.

Sitenin Devri

Bir “Kurumsal Değişiklik” durumunda Anatolia Yazılım’ın yukarıda saklı tuttuğu haklara hiçbir sınırlama gelmeksizin, Anatolia Yazılım, bu uygulamaların kontrolünü eline alan, iktisap eden veya başka şekillerde yetkili bulunan herhangi bir üçüncü tarafa edinilen bilgiler dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere topladığı bilgileri devretmeye yetkili olacaktır. Ancak bu, üçüncü tarafın tüm cismani bağlamlarda korumalara uygun şekilde ve de bu Gizlilik Politikasında ortaya konandan daha koruyucu şekilde size ait bilgileri kullanmayı kabul etmesi koşuluyladır.

Toplu Bilgiler

Anatolia Yazılım, Anatolia Yazılım‘ın sağladığı hizmetlerin muhtemel ortaklara ve diğer üçüncü taraflara tarifi de dâhil olmak üzere bir dizi amaç doğrultusunda, tanımlayıcı olmayan toplu bilgileri ifşa edebilir.